Riziko | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riziko

Neistota, že určitý jav sa bude pozitívne vyvíjať. Prirodzenou snahou je neistotu znižovať a pokiaľ to nejde, je nutné sa pripraviť na to, že vzniknuté škody sa musia nahradiť. Na takýto účel sa vytvárajú hmotné a nehmotné rezervy. Jedným z nástrojov riadenia rizika je aj poistenie. Viď heslá "rizikové poistenia", "poistiteľné riziko".
Allianz | Club