Rezervotvorné poistenia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Rezervotvorné poistenia

Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. V týchto poisteniach sa poistná náhrada vždy vyplatí a to buď poistenému, alebo pozostalým alebo inej "výhodou poctenej" osobe.
Allianz | Club