Regres (Postih) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Regres (Postih)

Predstavuje vymáhanie záväzku (ktorý sa už vyplatil poistenému) od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť. Toto právo prechádza na poisťovňu na základe uzavretej poistnej zmluvy alebo právnych predpisov v prípade, že sa poskytlo poistné plnenie, a to len do jeho výšky.
Allianz | Club