Rámcová poistná zmluva | Allianz - Slovenská poisťovňa

Rámcová poistná zmluva

Poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, ktorá riadi viac samostatných hospodárskych subjektov. Stanovuje základné poistné podmienky a rozsah poistného krytia.
Allianz | Club