Provízia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Provízia

Z latinčiny, odmena obchodnému zástupcovi, alebo inému sprostredkovateľovi obchodu za činnosť spojenú s uzavretím obchodu. V poisťovníctve ide o odmeňovanie obchodných zástupcov a externých pracovníkov vykonávajúcich dojednávanie poistných zmlúv a údržbu poistení. Viď heslá "nábor poistenia", "obchodný zástupca", "dôverník". V poisťovacej praxi sa označuje aj ako "produkčná odmena", "inkasná odmena".
Allianz | Club