Pripoistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Pripoistenie

Rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká alebo miestnu platnosť poistenia. Často sa realizuje v kombinovaných poisteniach. Ide napr. o pripoistenie motorového vozidla pri cestách do zahraničia a podobne.
Allianz | Club