Poisťovanie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovanie

Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia. V širšom zmysle slova ide o celý súbor pracovných postupov súvisiacich s poisťovacou činnosťou. Patrí sem nábor poistenia, reklama, dojednávanie poistenia, jeho správa a likvidácia poistných udalostí.
Allianz | Club