Poisťovacia spoločnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovacia spoločnosť

Hospodársky subjekt zaoberajúci sa poisťovaním alebo zaisťovaním . Poisťovacie spoločnosti môžu mať rôzne organizačné formy, ktoré sú uvedené v zákone o poisťovníctve.
Allianz | Club