Poškodenie auta výtlkom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poškodenie auta výtlkom zaplatí poisťovňa alebo správca komunikácie

 • V rámci havarijného poistenia si klienti Allianz - SP v roku 2010 uplatnili v 897 prípadoch nárok na náhradu škody z príčiny „náraz poisteného vozidla na nerovnosť komunikácie" 
 • V januári 2011havarijne poistení klienti ASP nahlásili 84 škôd z príčiny „náraz poisteného vozidla na nerovnosť komunikácie" 
 • Priemerná výška škody pri škodách spôsobených nerovnosťami na cestách v roku 2010 predstavovala 924 eur 
 • Priemerná preplatená suma pri týchto škodách v roku 2010 predstavovala 837 eur

Poškodenie motorového vozidla výtlkmi na cestách kryje Allianz – Slovenská poisťovňa havarijným poistením. Ako si môže motorista uplatniť náhradu škody?

V prípade poškodenia vozidla má motorista možnosť uplatniť si náhradu škody:

 • z havarijného poistenia Allianz – SP,
 • pokiaľ nemá motorista uzatvorené havarijné poistenie, môže si náhradu škody uplatniť:
 1. z poistenia zodpovednosti za škodu správcu komunikácie, 
 2. u správcu komunikácie mimosúdnou dohodou, 
 3. od správcu komunikácie na súde v občiansko-právnom konaní.

Poškodenie vozidla zapríčinené výtlkom na ceste je možné uplatniť z havarijného poistenia vozidla, bez ohľadu na to, či udalosť prešetrovala polícia alebo nie. Každú hlásenú škodovú udalosť poisťovateľ posudzuje individuálne, podľa skutočností a dôkazov, ktoré má k dispozícii, a to v súlade s platnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami príslušného produktu. Ak poisťovateľ vlastným šetrením zistí, že nie sú pochybnosti ohľadom vzniku škody a jej rozsahu, vyplatí klientovi uplatnené poistné plnenie.

Pokiaľ motorista havarijné poistenie nemá, môže si náhradu škody uplatniť zo zodpovednosti za škodu od správcu komunikácie alebo súdnou cestou. V takomto prípade musí motorista preukázať zodpovednosť príslušného správcu komunikácie za vzniknutú škodu. Motoristom preto odporúčame zdokumentovať škodu a jej rozsah priamo na mieste, napr. vlastnou fotodokumentáciou, prípadnými svedeckými výpoveďami a pod. „Veľkou výhodou je, že pri tomto druhu poškodenia môžu klienti Allianz – SP využiť pomoc asistenčnej služby, ktorá zabezpečí opravu poškodeného vozidla na mieste (pokiaľ je to možné) alebo odtiahnutie automobilu do zmluvného servisu,“ hovorí Anna Gajdárová, riaditeľka odboru likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Pre rýchlu likvidáciu poistných udalostí Allianz – Slovenská poisťovňa odporúča nahlásenie poistnej udalosti na telefónnych číslach 0902 122 222, 0917 122 222, 0850 122 222 alebo na stránke www.allianzsp.sk.

Dátum vydania: 31.01.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook