Poisťovacia činnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovacia činnosť

Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení (náhrad) za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia. Za poisťovaciu činnosť sa považuje i zaisťovacia činnosť. Viď heslá "sprostredkovateľ poistenia" a "zaistenie".
Allianz | Club