Poistný vzťah | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistný vzťah

Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie. Poistné vzťahy sú podporené právnymi predpismi a ekonomickými závislosťami. Vzťahy musia byť korektné a sú postavené na vzájomnej dôvere obidvoch partnerov.
Allianz | Club