Poistný maklér (broker) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistný maklér (broker)

Je profesionálny sprostredkovateľ rôznych transakcií. V poisťovníctve dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovacej spoločnosti.
Allianz | Club