Poistné tarify | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistné tarify

Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistnotechnických metód. Stanovuje sa buď v absolútnych hodnotách ako poistné, alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu (napr. z hodnoty poistenej veci, z poistnej sumy a podobne).
Allianz | Club