Poistné právo | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistné právo

Je časťou právnej vedy, ktorá skúma a rieši právne problémy poistenia, poisťovníctva a poistných vzťahov.
Allianz | Club