Poistné operácie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistné operácie

Súbor pracovných postupov, ktoré sú realizované poisťovňou v súvislosti s poisťovacou činnosťou v prospech poistených. Sú obsiahnuté vo všetkých pracovných procesoch poisťovne.
Allianz | Club