Poistná známka | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná známka

Je potvrdením o zaplatení poistného. Používa sa v prípadoch, keď nie je potrebné písomné dohodnutie - (podpisom poistnej zmluvy) pri krátkodobých poisteniach, ako napríklad pri dopravnom poistení batožín a tovarov.
Allianz | Club