Poistná rezerva (rezerva poistného) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná rezerva (rezerva poistného)

Časť poistného určená v kalkulácii na krytie budúcich nárokov poisteného, prípadne na krytie mimoriadneho výskytu škôd. Obyčajne sa v poisťovacej praxi týmto pojmom označujú účelové poistné fondy, alebo aj výkyvová prirážka kalkulovaná v netto poistnom.
Allianz | Club