Poistná politika | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná politika

Súbor taktických a strategických opatrení smerujúcich k dosiahnutiu proporcionálneho rozvoja poistenia v danej poisťovni, alebo na danom poistnom trhu.
Allianz | Club