Poistná matematika | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná matematika

Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, tarifov, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného.
Allianz | Club