Poistná hodnota | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná hodnota

Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného.
Allianz | Club