Poistná doba | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná doba

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.
Allianz | Club