Poistiteľné riziko | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistiteľné riziko

Riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle poistnotechnických podmienok prijať do poistenia.
Allianz | Club