Poistenie zodpovednosti za výrobok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Druh poistenia, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie zákazníkovi, ktorý utrpel škodu používaním výrobku, ktorý vyrobil poistený a za túto zodpovedá v zmysle stanovených poistných podmienok. Ide o škody spôsobené najmä chybami v konštrukcii výrobku, nesprávnym, alebo neúplným návodom na používanie a podobne.
Allianz | Club