Poistenie zodpovednosti za škody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie zodpovednosti za škody

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie tomu, komu poistený zodpovedá za škodu, ktorú mu spôsobil svojou činnosťou.
Nonstop infolinka 0800 122 222