Poistenie majetku | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie majetku

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle dojednaných poistných podmienok postihla poistený majetok. Majetok je možné poistiť na rôzne riziká. Základným rizikom sú živelné udalosti.
Allianz | Club