Poistenec (poistený) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenec (poistený)

Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou.
Allianz | Club