Neprijateľné riziko | Allianz - Slovenská poisťovňa

Neprijateľné riziko

Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia. Ide najmä o prípady neprimeraného rizika pre poisťovňu, napr. chorého alebo prestárleho občana, alebo iné vážne poškodenie hmotného majetku, ktorý sa má poistiť.
Allianz | Club