Nebezpečenské spoločenstvo | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nebezpečenské spoločenstvo

Dobrovoľné alebo povinné združenie poistníkov v poistnom fonde s rovnakým resp. spoločným nebezpečenstvom či poistným rizikom.
Allianz | Club