Následná škoda | Allianz - Slovenská poisťovňa

Následná škoda

Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne). V niektorých prípadoch môže byť predmetom poistnej náhrady, resp. aj poistenia.
Allianz | Club