Náhrada škody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Náhrada škody

Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie môže byt úplné alebo čiastočné a rozsah odškodnenia je obyčajne uvedený vo všeobecnosti v právnych predpisoch.
Allianz | Club