Mimoriadne poistné | Allianz - Slovenská poisťovňa

Mimoriadne poistné

Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia.
Allianz | Club