Miestna platnosť poistenia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Miestna platnosť poistenia

Územie stanovené v poistnej zmluve, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistenia, a tým aj poistného plnenia. Škodu, ktorá vznikla mimo tohto územia, poistenie nekryje. Najčastejšie je územná platnosť, najmä v majetkových a zodpovednostných poisteniach, stanovená na územie štátu sídla poisťovne, ktorá uzavrela poistenie. Miestna platnosť môže byť určená aj na poistený dom, domácnosť a podobne.
Allianz | Club