Najväčšie poistné udalosti roka 2010 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Najväčšie poistné udalosti roka 2010

Prinášame vám prehľad najväčších poistných udalostí, ktoré zaznamenala Allianz – Slovenská poisťovňa v priebehu roka 2010.

Výroba zdravotníckych materiálov a pomôcok
V Nitrianskom kraji sa počas júnových povodní vyliala rieka, ktorá zaplavila areál spoločnosti na výrobu zdravotníckych materiálov a pomôcok až do výšky jedného metra. Poškodené boli výrobné a prevádzkové zariadenia, ale najväčšiu škodu predstavovali zničené zásoby hotových výrobkov a materiálov určených na ďalšie spracovanie. Pretože išlo o zdravotnícku výrobu s vysokými hygienickými nárokmi, výšku škody výrazne ovplyvnili aj náklady na čistenie a dezinfekciu prevádzky podniku. Na majetku spoločnosti spôsobila záplava škodu približne za 700-tisíc eur.

Strojárenská výroba
Aj v Prešovskom kraji došlo počas júnových povodní k vyliatiu viacerých riek. Jednu z najväčších škôd spôsobila voda kovospracujúcej spoločnosti. V niektorých miestach dosiahla výška hladiny vody v areáli spoločnosti až dva metre. Voda spôsobila rozsiahle poškodenie výrobnej technológie, zničila zásoby materiálu na výrobu a poškodila budovy patriace spoločnosti. Výška škody spôsobená záplavou sa odhaduje až na 2 milióny eur. Prešetrovanie poistnej udalosti pokračuje, klientovi už Allianz – SP poskytla zálohu na poistné plnenie vo výške 1,465 milióna eur.

Poľnohospodárska výroba
Intenzívna májová búrka, ktorú sprevádzal nárazový vietor a silné krupobitie, spôsobila za niekoľko minút poľnohospodárskemu družstvu na Žitnom ostrove rozsiahle poškodenie zasklenia skleníkov na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Zničených bolo vyše tisíc metrov štvorcových zasklených plôch. Škoda presiahla 25-tisíc eur.

Výrobné a administratívne priestory
V nočných hodinách došlo k vzniku požiaru a jeho rýchlemu rozšíreniu na výrobné a administratívne priestory. Požiar úplne zničil strešnú konštrukciu haly, všetky inštalácie, poškodil nosnú konštrukciu stavby, všetky povrchové úpravy vrátane podláh a stavebné otvory, vzduchotechniku a vykurovanie. Zároveň vplyvom požiaru došlo k poškodeniu administratívnej budovy spoločnosti. Podľa záverov vyšetrovania polície požiar úmyselne založil doposiaľ neznámy páchateľ pomocou organických rozpúšťadiel. Výšku škody na budove vyčíslili na 2 milióny eur.

Hotelierstvo
Aj v ďalšom prípade bol príčinou škody požiar. Oheň spôsobil na budove a zariadení hotela značné škody. Zničená bola najmä strešná konštrukcia a dve najvyššie podlažia. Poškodené boli najmä povrchové úpravy stien, podlahové krytiny a drevené stavebné prvky nachádzajúce sa v hotelových izbách. K zväčšeniu rozsahu škody čiastočne prispela hasiaca voda, ktorá vnikala do budovy pri zásahu hasičov. Vyčíslená škoda je vyššia ako 500-tisíc eur.

Chemická výroba
Z doteraz nezistenej príčiny nastal v lete tohto roku v chemickej továrni obrovský výbuch. Pravdepodobne v dôsledku úniku vodíka sa vytvorila v priestore technologickej linky výbušná plynná zmes. Následná explózia spôsobila rozsiahle škody na technologickom zariadení a značne poškodila budovy. Výbuch spôsobil škody až do vzdialenosti 450 metrov od jeho epicentra. K zväčšeniu škôd došlo aj vplyvom požiaru vyvolaného explóziou. Vzhľadom na prerušenie prevádzky sa celková škoda pohybuje na úrovni 30 miliónov eur.

 

Dátum vydania: 31.12.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook