Silvester a Nový rok prinášajú aj tisíce škôd | Allianz - Slovenská poisťovňa

Silvester a Nový rok prinášajú aj tisíce škôd

Allianz – Slovenská poisťovňa zaznamenala za posledné tri roky 2305 škôd na zdraví a majetku, ktoré vznikli na Silvestra a Nový rok. Spolu za ne klientom vyplatila 1 776 573 eur.

Najviac majetkových škôd vzniklo počas Silvestra na motorových vozidlách (391), viac v povinnom zmluvnom poistení (203) ako v havarijnom poistení (188). Ďalšiu veľkú skupinu tvoria škody na privátnom majetku (238), nasledujú škody v poistení podnikateľov (45) a priemyslu (24) a zvyšok tvoria škody v cestovnom poistení (39). Čo sa týka objemu vyplatených plnení rebríček vedú škody v poistení vozidiel (429 672 eur) a poistení priemyslu (326 725 eur).

Novoročné majetkové škody jednoznačne viedli škody na súkromnom majetku (877) nasledované škodami na motorových vozidlách (304), poistení podnikateľov (61), cestovnom poistení (47) a poistení priemyslu (40). V objeme jednoznačne viedli škody na motorových vozidlách (496 529 eur), po nich nasledujú škody na súkromnom majetku (177 481 eur), škody v priemysle (90 405 eur), podnikateľské škody (38 147 eur) a škody v cestovnom poistení (20 115 eur).

V škodách na zdraví viedli štatistiky Allianz – Slovenskej poisťovne predovšetkým úrazy s liečením, ktoré vznikli počas Silvestra (187) a Nového roka (261), nasledujú úrazy s trvalými následkami (12 / 21) a úrazy s hospitalizáciou (9 / 28). Za úrazy na prelome rokov 2008 – 2010 vyplatila Allianz – Slovenská poisťovňa vyše 70-tisíc eur.

Dátum vydania: 31.12.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook