Koniec poistnej doby | Allianz - Slovenská poisťovňa

Koniec poistnej doby

Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy. Používa sa pri poisteniach dohodnutých na určitú dobu (poistnú dobu). Koniec poistnej doby musí byť na takejto zmluve jednoznačne uvedený.
Allianz | Club