Poisťovacie podvody v poistení podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovacie podvody v poistení podnikateľov

Štatistika k podozrivým škodovým udalostiam za poistné zmluvy podnikateľov:

- do konca roku 2009 - 399 prípadov
- od 1. 1. 2010 do 11. 11. 2010 - 126 prípadov
- spolu 525 prípadov1

V 60-tich percentách prípadov sa nám podarilo podozrenie aj úspešne preukázať. Vo zvyšných prípadoch sme, naopak, šetrením rozptýlili prvotné podozrenie a uhradili sme oprávnené nároky poškodeným podnikateľom.

Najčastejšie príčiny u prešetrovaných škôd za podnikateľov:

 • požiar
 • krádež
 • víchrica
 • zodpovednosť za škodu
 • lom stroja
 • povodeň / záplava

Ako proti tomu bojujeme:
a) máme zriadené špecializované pracovisko, zamestnaných máme odborníkov, bývalých kriminalistov - detektívov,
b) títo špecialisti došetrujú podozrivé okolnosti pri škodách,
c) špeciálny softvér nám pomáha indikovať podozrenie pri konkrétnych prípadoch.

Podvod pri poistení majetku podnikateľa
Podnikateľ zo stredného Slovenska si dal poistiť súbor 3 budov. Po niekoľkých mesiacoch jedna z budov úplne vyhorela. Škoda spôsobená požiarom presahovala sumu 500-tisíc eur. Počas vyšetrovania podozrivej škody sa nám podarilo zistiť a zdokumentovať, že požiar budovy bol úmyselne založený. Budova bola dlhodobo nepoužívaná, v dezolátnom stave a nespĺňala základné protipožiarne predpisy. Prespávali v nej bezdomovci, ktorí si v nej prikurovali na otvorenom ohnisku.

Tiež sme zistili, že príslušné pracovisko obecného úradu opakovane upozorňovalo podnikateľa, že v budove prespávajú bezdomovci a hrozí vznik požiaru. Taktiež boli podnikateľovi opakovane doručené výzvy na zabezpečenie budovy pred neoprávneným vstupom osôb a budova bola označená ako nebezpečná. Podnikateľ na výzvy nereagoval a opatrenia nevykonal.

Taktiež sme zistili, že podnikateľ mal v pláne budovu zbúrať a ešte pred jej poistením vyhlásil výberové konanie na búracie a sanačné práce. Poistné plnenie bolo zamietnuté a prípad prešetruje polícia.

Podvod pri preprave vozidiel
Iný podnikateľský subjekt, ktorý sa zaoberá nákladnou dopravou a vykonáva prepravu nových motorových vozidiel do zahraničia, nahlásil v mene svojho zamestnanca uplatnenie si náhrady spôsobenej škody v zmysle poistnej zmluvy uzavretej za škody spôsobené pri výkone povolania zamestnávateľovi. Išlo o poškodenie prepravovaných vozidiel pri vykládke v zahraničí. Výška škody presahovala sumu 1500 eur.

V doložených dokladoch sa vyskytli rozpory a pri došetrovaní sme zistili, že škodu na vozidlách nespôsobil zamestnanec, z ktorého poistky bola škoda uplatňovaná. Zamestnanec, ktorý škodu v skutočnosti spôsobil, bol u tejto dopravnej spoločnosti zamestnaný iba krátku dobu a v čase, kedy škodu spôsobil, ešte nemal uzatvorenú poistku. Škodu na vozidlách spôsobil na svojej prvej ceste. Preto zamestnávateľ zamenil mená a v hlásení škody uviedol, že škodu spôsobil zamestnanec, ktorý poistnú zmluvu uzatvorenú mal. Zamenil údaje o zodpovednej osobe tak, aby poisťovňa vzniknutú škodu uhradila. Poistné plnenie bolo zamietnuté a poisťovňa podala podnet na trestné stíhanie.

Podvod pri poškodení strojového zariadenia
Poistená firma nahlásila škodu z poistenia svojho majetku. Išlo o poškodenia strojového zariadenia. Podľa hlásenia malo dôjsť k poškodeniu funkčnej časti zberacieho zariadenia. Porovnaním dokladov a prešetrovaním sme zistili, že v skutočnosti bolo poškodené, a teda aj opravované iné strojové zariadenie. Konkrétne išlo o traktor, ktorý spomínaná spoločnosť nemala poistený. Objednané náhradné diely sa nezhodovali s typom poisteného zberacieho poľnohospodárskeho stroja. Podnikateľ úmyselne zamenil predmet poistenia s poškodeným predmetom, a tak sa pokúsil vylákať poistné plnenie. Požadované plnenie presahovalo sumu 2500 eur.

Poistné plnenie poisťovňa zamietla a podala trestné oznámenie na políciu.

Dátum vydania: 12.11.2010

1 Prípady prešetruje oddelenie kontroly a špeciálnych činností v Allianz – SP.

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook