Poistenie podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie podnikateľov

Väčšina podnikateľských subjektov na Slovensku pôsobí bez primeraného poistenia. Poistených je len 30 percent z nich. Lídrom na trhu je Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá má v tomto segmente 45-percentný trhový podiel.

Pre základný segment Podnikatelia je určený univerzálny produkt, ktorý v sebe spája všetky druhy poistenia potrebné pre optimálnu ochranu podnikateľskej činnosti. Produkt ponúka klientom možnosť vybrať si najfrekventovanejšie druhy poistenia ako sú poistenie budov, hnuteľných vecí, majetkové a strojné prerušenie prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie nákladu, prevádzkovej zodpovednosti za škodu a stavebné poistenie jednotlivého stavebného projektu. Ďalšie produkty ponúkajú okrem štandardných druhov poistení aj krytie špecifických rizík, ktorým sú títo klienti vystavení. Poistenie „na mieru“ si tak môžu uzatvoriť poľnohospodári, cestní dopravcovia, bytové domy, autosalóny, stavebné spoločnosti, lekári, IT spoločnosti a ďalší.

Hlavnou výhodou každého produktu je maximálna flexibilita umožňujúca nastaviť klientovi individuálne parametre poistenia. Klienti si priamo vyberajú konkrétne riziká, proti ktorým sa chcú poistením chrániť. Výhodou je variabilita, či viac možnosti výberu spoluúčasti ako aj pri pripoisteniach, najmä vo výbere poistných súm a konkrétnych rizík. Jednoduchá skladba produktov napomôže klientovi voliť tie poistenia, ktoré mu poskytnú potrebnú ochranu. Ďalšou výhodou je jednoduchšia správa poistenia, keďže klient vo väčšine prípadov dostane namiesto viacerých vyúčtovaní poistného len jedno a poistné zaplatí jedinou platbou.

Príklady poistných udalostí
Pri dokončovacích prácach na výstavbe komplexu dvoch budov vznikol v jednej zo stavieb požiar. Ten sa v dôsledku silného vetra rozšíril nielen na ďalšiu nedokončenú stavbu, ale aj na vedľajšiu budovu, ktorá patrila inému vlastníkovi. Keďže klient v rámci stavebného poistenia mal poistenú zodpovednosť za škodu, poisťovňa mu poskytla poistné plnenie nielen na odstránenie sutín po požiari a opravu dvoch poškodených stavieb, ale aj plnenie na opravu vedľajšej budovy.

Prípad ďalšej poistnej udalosti sa týkal chyby pri úprave štandardného softvérového programu. V dôsledku tohto zásahu do softvéru množstvo užívateľov malo problémy so svojou elektronickou poštou a archiváciou dát. Škoda na jedného klienta nebola vysoká, avšak keďže išlo o štandardný program pre množstvo užívateľov došlo k akumulácii nárokov s celkovou výškou škody okolo 2,5 milióna eur.

Situácia na trhu
V tabuľke je znázornený nárast predpísaného poistného ASP v segmente podnikatelia v priebehu rokov 2003 až 2009 v porovnaním s trhom neživotného poistenia v SR, ktoré nezahrňuje poistenie motorových vozidiel.

Dátum vydania: 12.11.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook