Kargo | Allianz - Slovenská poisťovňa

Kargo

Zo španielčiny - náklad lode; tovar zverený na lodnú prepravu. V poisťovníctve ide o poistenie prepravovaného tovaru, resp. o poistenie lodného nákladu.
Allianz | Club