Kalkulácia poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa

Kalkulácia poistného

Činnosť súvisiaca s výpočtom poistného pre konkrétne riziko. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické a právne aspekty poistenia. Pri výpočte sa využívajú osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti.
Allianz | Club