Jednorázové poistné | Allianz - Slovenská poisťovňa

Jednorázové poistné

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Môže ísť o krátkodobé (platné na čas kratší ako jeden rok) alebo dlhodobé poistenie, najmä životné alebo dôchodkové.
Allianz | Club