Inkaso | Allianz - Slovenská poisťovňa

Inkaso

Úkon, ktorým sa uskutočňuje výber dlžnej sumy od dlžníka. V poisťovníctve sa týmto pojmom chápe inkaso poistného pri uzavretí poistnej zmluvy alebo výber dlžného poistného pri intervencii. Niekedy sa tak označujú aj celkové získané príjmy poisťovne.
Nonstop infolinka 0800 122 222