Inkaso | Allianz - Slovenská poisťovňa

Inkaso

Úkon, ktorým sa uskutočňuje výber dlžnej sumy od dlžníka. V poisťovníctve sa týmto pojmom chápe inkaso poistného pri uzavretí poistnej zmluvy alebo výber dlžného poistného pri intervencii. Niekedy sa tak označujú aj celkové získané príjmy poisťovne.
Allianz | Club