Hromadné (skupinové) poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Hromadné (skupinové) poistenie

Poistenie skupín poistencov, ktoré sa obyčajne vykonáva zjednodušenou formou pomocou zoznamov, na základe rámcovej poistnej zmluvy. Neuzatvárajú sa poistné zmluvy s jednotlivými účastníkmi poistenia (poistencami), ale účastníci dostávajú poistné podmienky a zapisujú sa do zoznamov, ktoré sú súčasťou rámcovej zmluvy. Poistenie je uzavreté zaplatením poistného často v cene inej poskytovanej služby. Ide zvyčajne o poistenie zájazdov cestovných kancelárií, poistenie žiakov na školách a podobne.
Allianz | Club