Hlavné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Hlavné poistenie

Poistná zmluva obsahujúca poistenie najdôležitejších rizík poistníka. Možno k nej dojednať dodatky po zvážení možného pripoistenia, prípadne uzatvoriť osobitné poistné zmluvy na ďalšie riziká, ktoré ohrozujú poistníka.
Allianz | Club