Hlásenie škody (poistnej udalosti) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Hlásenie škody (poistnej udalosti)

Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy alebo zo zákonného poistenia. Treba ho realizovať písomnou formou a bez zbytočného odkladu, pričom poisťovňa musí mať možnosť preveriť všetky náležitosti poistnej udalosti a rozsah strát, ktoré spôsobila.
Allianz | Club