Garančná lehota | Allianz - Slovenská poisťovňa

Garančná lehota

Ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa nemusí poskytnúť poistné plnenie zo životného poistenia v prípade úmrtia v dôsledku ochorenia. Poisťovňa preveruje, či poistený o chorobe vedel, alebo mohol vedieť. Poistné plnenie sa poskytuje len vtedy, ak poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy o svojej chorobe nevedel. Niekedy sa v odbornej literatúre označuje aj ako karenčná lehota.
Allianz | Club