Fixné poistné | Allianz - Slovenská poisťovňa

Fixné poistné

Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení. Pri uzavretí poistnej zmluvy sa na jednotlivé poistné obdobia stanoví bežné poistné, ktoré je nemenné počas celej poistnej doby. Zmena poistného sa môže realizovať len na základe vzájomnej dohody medzi poisťovateľom a poistníkom.
Allianz | Club