EML | Allianz - Slovenská poisťovňa

EML

Skratka z angličtiny (Estimated Maximum Loss) používaná v poisťovníctve. Označuje odhadovanú maximálnu škodu a slúži pri kalkulácii a rozhodovaní sa poisťovní a zaisťovní o zaistení.
Allianz | Club