Ekonomika poistenia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ekonomika poistenia

Skúma ekonomické vzťahy súvisiace s poisťovaním. Zaoberá sa posudzovaním a hodnotením rizika, vzťahmi zákazníka k poisteniu, ekonomickými princípmi poisťovania, ktoré sú nevyhnutné pri tvorbe poistných produktov a pri stanovení základných pravidiel a stratégie rozvoja poistenia.
Allianz | Club