Dožitie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dožitie

Dožitie do stanoveného alebo dohodnutého veku. V poisťovníctve ide o dožitie sa konca poistenia alebo dohodnutej doby v poistnej zmluve. Môže ísť o predčasné dožitie alebo opakované dožitie. V prípade predčasného dožitia ide o úmrtie. Opakované dožitie predstavuje vlastne opakované dožitie sa termínu, v ktorom sa má vyplatiť poistné plnenie z titulu najmä dôchodkového poistenia.
Allianz | Club