Doplnkové poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Doplnkové poistenie

Dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia. Slúži na rozšírenie poistného krytia čo do rizika, poistnej sumy alebo miestnej platnosti poistenia.
Allianz | Club